Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

15-09-2023

EDBA en Rabobank zetten zich in voor biobased bouwen, Kans voor duurzame bouw en landbouw?

Building Balance heeft van het ministerie van LNV de opdracht gekregen om vezelteelt in de komende jaren naar marktontwikkeling te brengen. In de Achterhoek en Noord-Brabant worden er al successen mee behaald. Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) en Rabobank Groene Hart Noord zien kansen in het Groene Hart en hebben dit gezamenlijk opgepakt.

Lees verder >
06-07-2023

Subsidieregeling voor circulaire doorbraakprojecten is weer geopend

De subsidieregeling voor circulaire doorbraakprojecten is weer geopend. Dit keer staan projecten op het gebied van ‘Biobased bouwen’ centraal. De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om tussen 2022 en 2030 250.000 woningen te bouwen. Daarvoor is veel materiaal nodig, met een hoge milieu-impact.

Lees verder >
06-07-2023

Inspiratie sessie circulair ondernemen eind September

Inspirerende bijeenkomst over een actueel onderwerp. Kon je er als ondernemer nu niet bij zijn dan organiseert Blik vooruit, het kenniscentrum circulaire economie in Alphen aan den Rijn eind september dit jaar met PHI factory nog een inspiratie sessie circulair ondernemen.

Lees verder >
27-06-2023

Biobased bouwen: een kans voor een duurzame bouw en landbouw?

Op 8 juni vond de dialoogbijeenkomst ‘Biobased Bouwen’ plaats, die werd georganiseerd door de Economic Development Board Alphen (EDBA) en Rabobank. Bij biobased bouwen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke bouwmaterialen, zoals hout, hennep, vlas, lisdodde en miscanthus, die ecologisch verantwoord worden geteeld. Doel van de bijeenkomst was om te onderzoeken of er kansen zijn voor dit duurzame alternatief in het Groene Hart. Onder de aanwezigen waren deelnemers uit de hele keten: bouwbedrijven, agrariërs, woningcorporaties, verwerkers en architecten.

Lees verder >
02-06-2023

Hoe maak je boeren bedrijf toekomstbestendig?

De uitdagingen voor agrarisch ondernemers zijn groot. Klimaatverandering, kostenstijgingen, toenemende wet- en regelgeving en andere factoren zorgen voor een verdienmodel dat sterk onder druk staat. Voor alle bedrijven in de agrarische sector speelt dan ook de vraag: HOE MAAK JE JE BOEREN BEDRIJF TOEKOMSTBESTENDIG?

Lees verder >