Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

06-05-2022

Nieuwsbrief nr 73 d.d. 6 mei 2022

Goedemiddag,

Doe mee aan de masterclass op 19 mei ‘Digitalisering als pure noodzaak voor je bedrijf’. Hier leer je alles over online marketing, digitale transformatie en innovatie en wat dit kan betekenen voor jouw bedrijf en jouw manier van werken.

Onlangs ondertekenden de VOA, EDBA en Gemeente Alphen aan den Rijn een intentieovereenkomst voor de oprichting van de Alphense Innovatiegroep Warmte (AIW). En er is veel interesse voor het project Zon op dak. Ondernemers en vastgoedeigenaren van Bedrijventerrein Molenwetering ontmoetten elkaar op 20 april.

Verder in deze nieuwsbrief. Het centrum van Boskoop is voor de komende vijf jaar weer een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Uit een draagvlakmeting uitgevoerd voor invoering/verlenging van de BIZ in het centrum van Boskoop bleek dat sprake is van voldoende draagvlak. En lees meer over de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Hiermee kunt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen.

In Nieuwkoop geven ze in ieder geval een inspirerend voorbeeld met hoe verduurzaming in de praktijk kan werken. Hier is op de nieuwe gemeentewerf een ‘showcase’ van biobased, biofilisch en circulair bouwen gerealiseerd.

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
31-03-2022

Nieuwsbrief nr 72 d.d. 31 mrt 2022

Goedemiddag,

De arbeidsmarkt is misschien wel één van de belangrijkste maatschappelijke en economische thema’s van dit moment. De beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerd personeel is belangrijk voor onze bedrijven om te kunnen ontwikkelen en te groeien. Voor belangrijke economische sectoren in onze gemeente als de bouw & techniek, de Greenport, de transport & logistiek en voor de zorg & welzijn ligt er een hele grote opgave vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Het is al jaren ontzettend lastig om vacatures goed gevuld te krijgen door een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt in deze sectoren. Er is sprake van structurele tekorten. Daarbij speelt mee dat het aantal gekwalificeerde technici de komende jaren ook nog af gaat nemen als gevolg van o.a. vergrijzing en ontgroening, terwijl de vraag de komende jaren juist flink groeit mede als gevolg van verduurzamingsopgave, de bouwopgave en digitalisering.

De economische maar ook maatschappelijke urgentie van dit vraagstuk is zeer groot. De gemeente Alphen aan den Rijn en haar economische partners (het bedrijfsleven en het onderwijs) willen voorkomen dat structurele tekorten aan geschikt personeel uiteindelijk een rem gaat betekenen op groei en ontwikkeling van onze bedrijven en daarmee onze economie. Ook kan het tekort van de transitie naar een duurzame economie in de weg gaan staan. Daarnaast dienen wij er met zijn allen voor te zorgen dat de kansen op werk voor een ieder zo groot mogelijk is en blijft. Dit vraagstuk is daarom urgent en vraagt om gezamenlijke inspanningen van onderwijs, bedrijfsleven en overheid en om oplossingen op diverse niveaus, waarbij de regio een belangrijke rol vervult.

Lees in de economische agenda (vanaf blz 33) hier hoe de gemeente Alphen aan den Rijn in de komende jaren tot en met 2025, gezamenlijk met de economische partners, inzet op het behouden, ontwikkelen en aantrekken van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel.

Daarin zijn diverse acties genoemd die in de komende jaren worden uitgevoerd. In deze nieuwsbrief worden een aantal uitgelicht maar worden ook actuele initiatieven van andere organisaties onder de aandacht gebracht. Veel leesplezier!

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
11-03-2022

Nieuwsbrief nr 71 d.d. 11 mrt 2022

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de oproep tot steun van het bedrijfsleven van het college van burgermeester en wethouders ontvangt u vandaag een extra nieuwsbrief met betrekking tot de opvang van vluchtelingen ten gevolge van het oorlogsgeweld in Oekraïne

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden om de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio zo goed mogelijk te regelen. Alphen aan den Rijn gaat daarom ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Opvangmogelijkheden worden op dit moment met spoed bekeken. Ook maakt de gemeente graag gebruik van de gastvrijheid van Alphenaren. Alphenaren die zelfstandige woonruimte willen aanbieden, kunnen bellen naar 14 0172.

Inmiddels is een speciale informatiepagina beschikbaar waarin diverse vragen over het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne worden beantwoord zoals;

Lees verder >
10-03-2022

Nieuwsbrief nr 70 d.d. 10 mrt 2022

Goedemiddag,

In deze nieuwsbrief speciaal aandacht voor bedrijventerreinen en de subsidiemogelijkheden van o.a. energie en duurzaamheidsmaatregelen.

Vitale, groene, veilige en goed bereikbare bedrijventerreinen zijn noodzakelijk voor het waarborgen van een optimaal ondernemersklimaat. Wist u dat minimaal 30% van de beroepsbevolking werkzaam is op een bedrijventerrein? Voldoende reden om blijvend in te zetten op sterke en toekomstbestendige bedrijventerreinen die bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling. En als aanvulling op deze special, uit een recent groot onderzoek blijkt dat Alphen aan den Rijn een van de weinige gemeenten is waar de consument bij de lokale winkeliers tussen 2016 en 2021 meer uitgaf dan in de periode ervoor. Veel leesplezier!

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
18-02-2022

Nieuwsbrief nr 69 d.d. 18 jan 2022

Goedemiddag,

n deze nieuwsbrief aandacht voor bereikbaarheid, innovatie en verduurzaming met de oprichting van de Alphense Innovatiegroep Warmte (AIW). En hoe houden we de regio bereikbaar? Het wordt steeds drukker. De komende jaren worden in Zuid-Holland zo’n 200 duizend extra woningen gebouwd. Ook hebben veel wegen, bruggen en tunnels groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte op de wegen, op het water en in het openbaar vervoer.

Inspiratie is er in de vorm van een webinar “Maatschappelijke impact van Slimme en Duurzame verstedelijking” en tot slot stimuleren de gemeente Alphen aan den Rijn en EDBA initiatieven voor emissieloze stadsdistributie.

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >