Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

07-07-2022

Nieuwsbrief nr 75 d.d. 7 jul 2022

Goedemiddag,

Schrijf je in voor de gratis Masterclass ‘Online Recruitment ’ op donderdag 15 september en zet het in je agenda. Deze Masterclass geeft je nieuwe inzichten in hoe je door perfecte digitalisering de 'Wannabe' organisatie wordt om voor te werken.

Verder in deze nieuwsbrief. Deze zomer vraagt de VOA uw mening. Om als gedegen belangenbehartiger de ondernemers van de gemeente Alphen aan den Rijn nog beter te kunnen vertegenwoordigen, onderzoekt de VOA deze zomer wat er zich onder de ondernemers afspeelt.

Ook deze zomer; PlantariumDirect; het evenement voor de Europese tuinplantenretail op 24 & 25 augustus 2022 in het International Trade Centre in Hazerswoude/Boskoop.

Over digitalisering gesproken, laat je winkel groeien en start. Doe de gratis digitaliseringsscan en ontdek waar jouw kansen liggen.

Tot slot, nog een save the date voor de Week van het Werk.

Vanaf september komen we weer met terug deze nieuwsbrief. Heb je ideeën, aanvullingen of wil je graag een bericht via onze nieuwsbrief delen, laat het ons vooral weten.

Voor nu wensen wij een ieder een hele fijne zomer!

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
23-06-2022

Nieuwsbrief nr 74 d.d. 23 jun 2022

Goedemorgen,

Er is nog plek om deel te nemen aan de kennisbijeenkomst Waterstof die vandaag plaatsvindt. Mis de boot niet! Ook niet tijdens de gratis Masterclass ‘Online Recruitment ’ op donderdag 15 september. Doe mee aan de VOA Enquete en maak kenbaar waar de VOA u (nog beter) kan vertegenwoordigen. Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij.

Verder WIJIJ (vacature)platform biedt een vernieuwende verbinding tussen werk en werkzoekenden in de regio. Binnenkort een voorlichting bij de VOA in het iFlow Ondernemingshuis op donderdagmiddag 7 juli van 16 tot 17 uur.

Afsluitend, verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
06-05-2022

Nieuwsbrief nr 73 d.d. 6 mei 2022

Goedemiddag,

Doe mee aan de masterclass op 19 mei ‘Digitalisering als pure noodzaak voor je bedrijf’. Hier leer je alles over online marketing, digitale transformatie en innovatie en wat dit kan betekenen voor jouw bedrijf en jouw manier van werken.

Onlangs ondertekenden de VOA, EDBA en Gemeente Alphen aan den Rijn een intentieovereenkomst voor de oprichting van de Alphense Innovatiegroep Warmte (AIW). En er is veel interesse voor het project Zon op dak. Ondernemers en vastgoedeigenaren van Bedrijventerrein Molenwetering ontmoetten elkaar op 20 april.

Verder in deze nieuwsbrief. Het centrum van Boskoop is voor de komende vijf jaar weer een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Uit een draagvlakmeting uitgevoerd voor invoering/verlenging van de BIZ in het centrum van Boskoop bleek dat sprake is van voldoende draagvlak. En lees meer over de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Hiermee kunt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen.

In Nieuwkoop geven ze in ieder geval een inspirerend voorbeeld met hoe verduurzaming in de praktijk kan werken. Hier is op de nieuwe gemeentewerf een ‘showcase’ van biobased, biofilisch en circulair bouwen gerealiseerd.

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
31-03-2022

Nieuwsbrief nr 72 d.d. 31 mrt 2022

Goedemiddag,

De arbeidsmarkt is misschien wel één van de belangrijkste maatschappelijke en economische thema’s van dit moment. De beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerd personeel is belangrijk voor onze bedrijven om te kunnen ontwikkelen en te groeien. Voor belangrijke economische sectoren in onze gemeente als de bouw & techniek, de Greenport, de transport & logistiek en voor de zorg & welzijn ligt er een hele grote opgave vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Het is al jaren ontzettend lastig om vacatures goed gevuld te krijgen door een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt in deze sectoren. Er is sprake van structurele tekorten. Daarbij speelt mee dat het aantal gekwalificeerde technici de komende jaren ook nog af gaat nemen als gevolg van o.a. vergrijzing en ontgroening, terwijl de vraag de komende jaren juist flink groeit mede als gevolg van verduurzamingsopgave, de bouwopgave en digitalisering.

De economische maar ook maatschappelijke urgentie van dit vraagstuk is zeer groot. De gemeente Alphen aan den Rijn en haar economische partners (het bedrijfsleven en het onderwijs) willen voorkomen dat structurele tekorten aan geschikt personeel uiteindelijk een rem gaat betekenen op groei en ontwikkeling van onze bedrijven en daarmee onze economie. Ook kan het tekort van de transitie naar een duurzame economie in de weg gaan staan. Daarnaast dienen wij er met zijn allen voor te zorgen dat de kansen op werk voor een ieder zo groot mogelijk is en blijft. Dit vraagstuk is daarom urgent en vraagt om gezamenlijke inspanningen van onderwijs, bedrijfsleven en overheid en om oplossingen op diverse niveaus, waarbij de regio een belangrijke rol vervult.

Lees in de economische agenda (vanaf blz 33) hier hoe de gemeente Alphen aan den Rijn in de komende jaren tot en met 2025, gezamenlijk met de economische partners, inzet op het behouden, ontwikkelen en aantrekken van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel.

Daarin zijn diverse acties genoemd die in de komende jaren worden uitgevoerd. In deze nieuwsbrief worden een aantal uitgelicht maar worden ook actuele initiatieven van andere organisaties onder de aandacht gebracht. Veel leesplezier!

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
11-03-2022

Nieuwsbrief nr 71 d.d. 11 mrt 2022

Goedemiddag,

Naar aanleiding van de oproep tot steun van het bedrijfsleven van het college van burgermeester en wethouders ontvangt u vandaag een extra nieuwsbrief met betrekking tot de opvang van vluchtelingen ten gevolge van het oorlogsgeweld in Oekraïne

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden om de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio zo goed mogelijk te regelen. Alphen aan den Rijn gaat daarom ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Opvangmogelijkheden worden op dit moment met spoed bekeken. Ook maakt de gemeente graag gebruik van de gastvrijheid van Alphenaren. Alphenaren die zelfstandige woonruimte willen aanbieden, kunnen bellen naar 14 0172.

Inmiddels is een speciale informatiepagina beschikbaar waarin diverse vragen over het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne worden beantwoord zoals;

Lees verder >