Economic Development Board Alphen aan den Rijn

Organisatie

Stichting  Economic Development Board Alphen aan den Rijn wordt  gevormd door een drie leden tellend bestuur ondersteund door een programmadirectie .

Het bestuur wordt gevornd door 3 bestuursleden die onafhankelijk kunnen opereren ten opzichte van bestuurders van de gemeente Alphen aan den Rijn en de bestuurders van de kennispartners uit het bedrijfsleven en het onderwijs dat vertegenwoordigd is in het platform van de EDBA.

Het bestuur van Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn wordt vanaf juli 2020 gevormd door

Voorzitter              de heer Frank Ponsioen  

Secretaris.            mevrouw Maria Molenaar

Penningmeester   de heer Wilbert Lek 

De dagelijkse gang van zaken uitgevoerd door de programmadirectie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn. De operationele uitvoering berust bij de programmadirecteur Joost Berkhout. Deze handelt in dienst en opdracht van de stichting.