Economic Development Board Alphen aan den Rijn

Organisatie

Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn wordt gevormd door een drietal bestuursleden, welke ondersteund worden door de programmadirectie.

De bestuursleden opereren onafhankelijk ten opzichte van bestuurders van de gemeente Alphen aan den Rijn en bestuurders van de kennispartners uit het bedrijfsleven en het onderwijs, welke allen vertegenwoordigd zijn in het platform van EDBA.

Het bestuur van Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn wordt sinds juli 2020 gevormd door:

Voorzitter:              Dhr. Frank Ponsioen  

Secretaris:             Mvr. Maria Molenaar

Penningmeester: Dhr. Wilbert Lek 

De dagelijkse gang van zaken, uitgevoerd door de programmadirectie, valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn. De operationele uitvoering berust bij programmadirecteur Joost Berkhout. Deze handelt in dienst en opdracht van de stichting.