Economic Development Board Alphen aan den Rijn

Joost Berkhout

Joost Berkhout Programmadirecteur - Economic Development Board Alphen aan den Rijn
Programmadirecteur

Joost Berkhout

Tel : 06 - 54 98 39 85
Profiel: Joost Berkhout

De programmadirecteur is eindverantwoordelijk voor dagelijkse aansturing van het programmamanagement.

Tot zijn takenpakket en aandachtsgebied behoort onder meer

  • Het voorbereiden van inhoudelijke themasessies / kennis bijeenkomsten die bijdragen aan de doelstellingen van de Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn (hierna de EDBA);
  • Het aanjagen van goede initiatieven en het ondersteunen van partijen bij het indienen van projectvoorstellen die bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling;
  • Het ondersteunen van partijen om een initiatief/ een idee verder te brengen tot een projectvoorstel met een goed onderbouwde business case;
  • Het faciliteren van een goed ondernemersklimaat in Alphen;
  • Het ondersteunen van en sparringpartner zijn voor zowel het bestuur en het platform van de EDBA;
  • Het voorbereiden en verslaglegging verzorgen van de vergaderingen van het bestuur en het platform EDBA en Stichting EDBA;
  • Het verzorgen van de interne en externe communicatie in overleg en afstemming met het bestuur
  • Het bewaken van het uitvoeren van acties en de uitwerking van adviezen aan zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als de leden van het Platform EDBA;

Positie van de programmadirecteur:

  • Legt voor de werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur van de Stichting EDBA;
  • De programmadirecteur is zelf geen lid van het Platform en het bestuur van de EDBA en heeft geen formele banden met 1 van de deelnemende partijen.