Economic Development Board Alphen aan den Rijn

Joost Berkhout

Joost Berkhout Programmadirecteur - Economic Development Board Alphen aan den Rijn
Programmadirecteur

Joost Berkhout

Tel : 06 - 54 98 39 85
Profiel: Joost Berkhout

De programmadirecteur is eindverantwoordelijk voor dagelijkse aansturing van het programmamanagement.

De programmadirecteur is verantwoordelijk voor en/of nauw betrokken bij :

 • Het voorbereiden van inhoudelijke themasessies / kennis bijeenkomsten die bijdragen aan de doelstellingen van het Economisch Actieprogramma;
 • Het ondersteunen van partijen met het indienen van projectvoorstellen;
 • Het ondersteunen van partijen om een initiatief/ een idee verder te brengen tot een projectvoorstel met een goed onderbouwde business case;
 • Het aanjagen van goede initiatieven en ideeën voor de economische ontwikkeling van Alphen aan den Rijn;
 • Het initiëren en aansturen van Marketing Alphen
 • Het faciliteren van een goed ondernemers en financieringsklimaat in Alphen;
 • Het ondersteunen van en sparringpartner zijn voor de Economic Development Board (EDBA) en het bestuur van de Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn ;
 • Het voorbereiden en verslaglegging verzorgen van de vergaderingen van het Platform EDBA en Stichting EDBA;
 • Het verzorgen van de interne en externe communicatie in overleg en afstemming met EDBA en Stichting EDBA;
 • Het bewaken van het uitvoeren van acties en de uitwerking van adviezen aan het Platform EDBA;
 • Het monitoren van de voortgang van het Economisch Actieprogramma 2016 – 2019 ;
 • Het leiding geven aan het secretariaat Economisch Actieprogramma 2016 – 2019.

Positie van de programmadirecteur :

 • Legt voor de werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur van de Stichting EDBA;
 • De programmadirecteur is zelf geen lid van het Platform EDBA en het stichtingsbestuur EDBA en heeft geen formele banden met 1 van de deelnemende partijen.