Economic Development Board Alphen aan den Rijn

Cofinancieringsregeling Lokaal Economisch Fonds (LEF)

Wat is het LEF?

Met het Economisch Actieprogramma 2016 – 2019 wil de gemeente de economie van Alphen aan den Rijn een flinke boost geven en onderlinge samenwerking stimuleren. Het Lokaal Economisch Fonds (hierna LEF) is één van de instrumenten om de doelstellingen uit het Economisch Actieprogramma 2016 – 2019 te realiseren. Voor het LEF stelt de gemeente jaarlijks € 550.000 beschikbaar om innovatieve projecten vanuit de samenleving die bijdragen aan het realiseren van de economische doelstellingen te ondersteunen.  

Doel van het cofinancieringsregeling LEF

Met het LEF willen de gemeente en de EDBA zoveel mogelijk goede projecten uit de samenleving ondersteunen, die bijdragen aan de economische ontwikkeling & werkgelegenheid in de gemeente Alphen aan den Rijn. Kansrijke projecten zijn onder andere vernieuwend, hebben een hoge mate van samenwerking met andere partijen in de gemeente en dragen in aanzienlijke mate bij aan het realiseren van tenminste één van de vier hoofddoelstellingen uit het

  • Het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat
  • Het versterken van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven
  • De ontwikkeling naar een groene en circulaire economie
  • Uitbouwen van de vrijetijdseconomie

Is uw project nog niet gestart en past uw projectidee  bij de bovenstaande doelstellingen en voorwaarden? Neem dan eerst contact op met ons via info@edbalphen.nl voordat u de officiële aanvraag start.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Ondernemingen, samenwerkingsverbanden zoals verenigingen en stichtingen en onderwijs-en kennisinstellingen kunnen een aanvraag indienen. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet er samengewerkt worden door minimaal twee initiatiefnemers/partners binnen één project. Stichtingen en verenigingen worden daarbij ieder gezien als één initiatiefnemer. Om als stichting of vereniging een aanvraag in te kunnen dienen, zijn extra partners nodig. Bijvoorbeeld door als ondernemersvereniging het project uit te voeren in samenwerking met enkele leden waarbij deze leden ook activiteiten uitvoeren binnen het project. Deze afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Een samenwerkingsovereenkomst is verplicht. Een standaard samenwerkingsovereenkomst is beschikbaar in de online omgeving van de aanvraag.