EDBA informatiepunt

EDBA Informatiepunt voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e/o


EDBA heeft in verband met de Coronacrisis in maart 2020 een Informatiepunt geopend. Op het Informatiepunt vindt u naast informatie over actuele economische thema's ook lokale en landelijke informatie, handige links en antwoorden op actuele vragen met betrekking tot corona.

Het EDBA Informatiepunt verspreid daarnaast periodiek via het Informatiepunt nieuwsbrieven.

Het opstarten van dit informatiepunt is een initiatief van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA), AlphenMarketing, de gemeente Alphen aan den Rijn, VOA, het Platform Recreatie en Toerisme, Stichting VOC, Stichting Centrummanagement, Greenport Boskoop met hulp van Ondernemers Klankbord en met steun van diverse overige belangenbehartigers en stakeholders zoals BEBB, Dorpsraad Boskoop en winkeliersverenigingen in gemeente Alphen aan den Rijn.

Logo van Verenigde ondernemers Nieuwkoop
Logo van Economic Development Board Alphen aan den Rijn
Logo van Greenport Boskoop
Logo van Ondernemersklankbord
Logo van Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn
Logo van Platform Recreatie en Toerisme (PReT)
Logo van Rabobank
Logo van Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Logo van Ondernemers vereniging Kaag en Braassem Oost
Logo van Gemeente Nieuwkoop
Logo van Gemeente Alphen aan den Rijn
Logo van VNO NCV Rijnland
Logo van Gemeente Kaag en Braassem
23-09-2020

Nieuwsbrief nr 31 d.d. 23 september 2020

Verlenging Corona financiële steunregelingen en waarom het voorkomen van een nieuwe lockdown een must is! Verder zetten 40 Alphense bedrijven de toon door het ondertekenen van de Green Deal en waarmee gepleit wordt voor duurzaamheid in de corona-herstelplannen. Ook op de SDG Action day, aanstaande vrijdag, veel aandacht voor duurzaamheid, waarbij de 17 internationale duurzaamheidsdoelen, letterlijk in de Alphense spotlights gezet worden. En krijg antwoord op de vraag “welke rechten en plichten heb ik als werkgever richting mijn werknemers?

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
16-09-2020

Nieuwsbrief nr 30 d.d. 16 september 2020

Kabinet zet in om investerend uit de crisis te komen en dit wordt positief door ondernemers ontvangen. Ook Alphense ondernemers zetten in op de transitie naar circulair en concrete invulling aan duurzame herstelprogramma’s met de SDG Action Day. En de regionale ongelijkheid groeit. Met de laagste krimpverwachting in het Groene Hart. Maar let op...

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >
05-08-2020

Impactanalyse corona Rijn- en Veenstreek

Met 93 respondenten viel de respons lager uit dan de vorige onderzoeken. Onder de respondenten zoals gewoonlijk veel ondernemingen in het MKB segment. Dit beeld is overeenkomstig met het grote aandeel ondernemingen in het MKB segment in de Rijn- en Veenstreek. Om toch een voorzichtige blik te bieden op de effecten van corona op de economie in de regio zijn ook andere bronnen, zoals CBS-statistieken gebruikt. Onderstaand de belangrijkste bevindingen.

Lees verder >
17-07-2020

Reactie EDBA op initiatiefvoorstel van tijdelijke woningbouw van tiny houses voor starters of alleenstaanden (op uitneembare bedrijventerreinen)

Het bestuur van stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) heeft kennisgenomen van het door Nieuw-Elan, CDA en GroenLinks ingediende "initiatiefvoorstel van Tijdelijke woningbouw van tiny houses voor starters of alleenstaanden (op uitneembare bedrijventerreinen)". Dit voorstel is in de raadvergadering van 16 juli 2020 aangenomen door het college van burgermeester en wethouders.

Lees verder >
15-07-2020

Nieuwsbrief nr 29 d.d. 15 juli 2020

Bijgaand weer een update van het EDBA Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen e/o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier

In deze nieuwsbrief:

  1. Inleiding
  2. Herinnering: Vervolgonderzoek impactanalyse uitbraak coronavirus
  3. Tien voorstellen ONL aan kabinet voor Prinsjesdag
  4. CBS: Economisch beeld verslechtert verder in juli
  5. Verveel je niet deze zomer! #Alphenontdekt
  6. Ondernemers nu beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms
  7. FNV: 80% van oproepkrachten ziet inkomen fors dalen

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees verder >