Actueel

Aanvraagformulier ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemer (Tozo)” deze week beschikbaar bij de gemeente

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Vanuit het Rijk is daarom besloten de huidige Bbz-regeling te verruimen. Deze regeling gaat sinds kort verder onder de naam ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)”. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeenten. We krijgen op dit moment veel vragen binnen over deze regeling. Deze vragen hebben vooral betrekking op de wijze waarop een aanvraag gedaan kan worden. Graag informeren wij u hierbij over de laatste stand van zaken.

Wanneer u in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij het Serviceplein van Alphen aan den Rijn een aanvraag indienen. Dit geldt voor inwoners uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag- en Braassem. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.  

Om deze regeling zo snel en adequaat mogelijk uit te kunnen voeren, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn extra capaciteit beschikbaar gesteld. Daarnaast komt een online aanvraagformulier beschikbaar. Dit maakt de uitvoering straks eenvoudiger.  U vraagt zich mogelijk af waarom het aanvraagformulier nog niet beschikbaar is. Dit heeft te maken met de landelijke richtlijnen voor uitvoering van deze regeling. Deze richtlijnen zijn nog niet definitief. Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij eind deze week meer duidelijkheid en kunnen wij dan ook het aanvraagformulier afronden. Dit formulier wordt dan zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld op de website van zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als op het EDBA Corona-informatiepunt.  Wij vragen hierin uw geduld.

Op dit moment zijn er al circa 750 meldingen bij ons binnengekomen. Ook eerder ingediende meldingen zullen volgens de nieuwe richtlijnen worden behandeld. Indien u al een melding heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met een link naar het aanvraagformulier. Indien u nog enige ontvangsten heeft, vragen wij u - wanneer dat kan - nog even te wachten met aanvragen. Als aanvragen namelijk gespreid bij ons binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen.

We houden u op de hoogte. Actuele informatie vindt u op het Corona informatiepunt van de EDBA en op onze gemeentelijke website.