Combineren van kennis en kunde in een nieuwe realiteit

Belangrijkste conclusies enquête en disclaimers

Inmiddels alweer ruim een week geleden heeft de Kerngroep Coronacrisis Ondernemend Alphen een enquête verspreid onder ondernemers in Alphen aan den Rijn en omgeving. Wij danken eenieder die deze enquête verspreid en ingevuld heeft.

De enquête heeft ruim een week opengestaan en is op deze vrijdagochtend al door bijna driehonderd respondenten ingevuld. Uw informatie helpt ons enorm met het in kaart brengen van de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemend Alphen aan den Rijn en omgeving.

Uit de enquête is gebleken dat de meeste respondenten een bedrijf hebben in Alphen-stad. Ook door ondernemers uit de andere kernen van onze gemeente en ondernemers uit de gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk is de enquête ingevuld. Wanneer gekeken wordt naar het aantal FTE dat werkt bij de bedrijven, zien we voornamelijk zelfstandigen en bedrijven met 1-5 FTE personeel. Wanneer we kijken naar omzet, zien we juist dat alle omzetklassen goed vertegenwoordigd zijn.

Zorgen baart ons dat ruim 75% van de ondernemers heeft aangegeven dat zij momenteel niet de volledige capaciteit van hun bedrijf kunnen benutten. Een ongeveer even groot gedeelte van de respondenten geeft aan dat zij liquiditeitstekorten verwachten in de komende periode.

Een belangrijke disclaimer die hierbij gemaakt dient te worden is dat het erg aannemelijk is dat voornamelijk respondenten die de gevolgen ervaren van de crisis deze enquête invullen. Dit leidt ertoe dat het beeld in werkelijkheid waarschijnlijk positiever uitvalt.

Dit neemt echter niet weg dat veel respondenten hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van (een vorm van) overheidsondersteuning. Wanneer het gaat om type overheidsondersteuning, dan blijkt dat ruim 40% van de respondenten (124 respondenten) een beroep gaat doen op de NOW (voorheen arbeidsduurverkorting). Een nog groter deel (137 respondenten) gaat uitstel van betaling van belastingen aanvragen. Om een beroep op deze overheidsondersteuning te doen, dient vaak een aanvraag ingediend te worden. Hierbij zou ongeveer 40% van de respondenten graag hulp ontvangen (bijvoorbeeld door een chat, telefonische consult of fysiek aanspreekpunt).

Tot slot blijkt dat 27% van de ondernemers de goederen of diensten nu op een andere manier levert. Hoopgevend is het om te zien dat deze ondernemers in grote getalen bereid zijn hun idee te delen met andere ondernemers.

Een aantal grafieken is weergegeven in de PDF. Belangrijk is om te benoemen dat bij de staafdiagrammen meerdere antwoorden mogelijk zijn en optellen het aantal respondenten bij een keuzemogelijkheid niet leidt tot het aantal antwoorden van respondenten.