Combineren van kennis en kunde in een nieuwe realiteit

Bericht van Administratiekantoor Steenbergen: Extra administratieve aandachtspunten

Voor B.V.’s:

Inmiddels heeft de Belastingdienst voorlopige aanslagen 2020 voor de vennootschapsbelasting opgelegd. Gezien de perikelen rondom de Coronacrisis zou deze aanslag weleens te hoog kunnen zijn vastgesteld. Bent u van mening dat dit door omzetverlies, rekening houdend met een eventuele uitkering in het kader van de NOW, lager moet zijn? Stuur de voorlopige aanslag dan door naar uw fiscaal adviseur met het verzoek de belaste winst te verlagen met een door u aan te geven bedrag.

Voor ondernemers inkomstenbelasting:

Enige tijd geleden zal door de Belastingdienst een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 zijn opgelegd. Over het algemeen zijn deze aanslagen gebaseerd op de bij hen bekende informatie over 2018. Door de Coronacrisis is het niet ondenkbaar dat het over 2020 voorlopig berekende belastbaar inkomen box 1 te hoog is vastgesteld.

Wanneer u van mening bent dat dit het geval zou kunnen zijn dan is het wellicht raadzaam om verlaging van de voorlopige aanslag aan te (laten) vragen.

Indien u hiervan gebruik wenst te maken:

  1. Aangifte inkomstenbelasting wordt verzorgd door uw administratiekantoor of accountant: stuur de voorlopige aanslag 2020 in zijn geheel via de mail naar hem/haar en geef aan met welk bedrag u het inkomen in box 1 wenst te verlagen. Na controle/beoordeling zal de fiscalist uw verzoek dan indienen bij de Belastingdienst;
  2. U verzorgt zelf de aangifte inkomstenbelasting: ga naar https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/voorlopige-aanslag/content/hoe-kan-ik-mijn-voorlopige-aanslag-wijzigen