Actueel

EDBA-Adviesrapport maar 2021 van grijze middenmoot naar groene voorbeeldstad

De gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt een nieuwe economische agenda voor de komende vijf tot tien jaar. De Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is gevraagd hierover inhoudelijk te adviseren. Daarmee geven wij invulling aan onze positie als onafhankelijk adviesorgaan, met een duidelijke focus op de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de economie en de leefbaarheid van Alphen aan den Rijn.

In maart 2021 hebben wij het advies voor de economische agenda 2021-2030 met een focus op duurzame ontwikkeling van Alphen aan den Rijn aangeboden.  Zodra de COVID-19 crisis achter de rug is, zal de economie haar veerkracht moeten hervinden. Eigenlijk is dat een uitgelezen moment om de piketpalen te slaan voor de toekomst, en om een ambitieuze langetermijnvisie te ontwikkelen. Met dit advies is het uiteindelijk aan het College en de Raad om te bepalen welke weg Alphen aan den Rijn inslaat. In de totstandkoming van die keuze kan dit advies richting geven. 

Het is de EDBA duidelijk dat gemeente Alphen aan den Rijn een goede uitgangspositie heeft om een duurzame, innovatieve koers in te slaan waarin onze economie verder kan uitgroeien tot een groene, vooruitstrevende economie. Die toekomst vraagt om een heldere keuze, gekoppeld aan een realistische, concrete uitvoering, omdat we alleen daarmee de daad bij het woord kunnen voegen. De kansen liggen klaar om duurzaam verzilverd te worden, en dit advies is bedoeld om die met beide handen aan te grijpen. 

Van grijze middenmoot tot groene voorbeeldstad: het moment is daar.