Nieuwsberichten

Nieuwsbrief nr 1 d.d. 17 maart 2020

Aan onze oproep om te komen tot gestructureerde informatievoorziening voor ondernemend Alphen is breed gehoor gegeven. De EDBA heeft onder regie van programmadirecteur Joost Berkhout direct stappen gezet. Gisteren, aan het eind van de middag (nog voor de nationale toespraak van premier Mark Rutte) heeft overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Download de nieuwsbrief in PDF.

Kerngroep

Vanuit de gemeente waren aanwezig: burgemeester Liesbeth Spies, wethouders Gerard van As (EZ) en Kees van Velzen (Financiën), gemeentesecretaris Pieter Derk Wekx, projectmanager Aad van Klaveren, teamleider Bob van der Zande en adviseur Lilian van Leeuwen. Namens het bedrijfsleven zijn naast Joost Berkhout aangeschoven: Eric Carree (VOA/EDBA), Bojoura Binnekamp en Elles in ’t Veld (beiden VOA-bestuur)

Afwezig:  Michiel Gerretsen (Greenport Boskoop/EDBA).

Deze personen vormen samen de Kerngroep Coronacrisis Ondernemend Alphen en kunnen indien noodzakelijk of wenselijk door Joost Berkhout bijeengeroepen worden.

Afspraken

Uiteraard hebben we eerst even stilgestaan bij de nu ontstane situatie, die voor iedereen nieuw is en onwezenlijk aanvoelt. We waren en zijn het er allemaal over eens dat we de ervaringen van ondernemers en de zorgen die onder hen leven goed moeten inventariseren om de informatievoorziening daar optimaal op af te stemmen. Om dat efficiënt en gecoördineerd te doen, hebben we de volgende afspraken gemaakt:

  • Namens het bedrijfsleven neemt Joost de coördinatie en regie op zich, om problemen en behoeften vanuit het bedrijfsleven te centraliseren en te kanaliseren, zodat we een gedetailleerd beeld krijgen (en houden) van bestaande en voorziene situaties bij ondernemingen. Om antwoord op de daaruit voortkomende vragen te kunnen geven, wordt de informatievoorziening voortdurend daarop aangepast en geactualiseerd.
  • Vanuit de gemeente neemt Elbrich Postma de coördinerende rol op zich om de vragen die via de gemeente binnenkomen te inventariseren en te bundelen. Joost en Elbrich zullen in de praktijk hierin nauw samenwerken.
  • De gemeente maakt zo snel mogelijk inzichtelijk welke bestaande regelingen er nu al zijn, zodat we die via een speciaal hiervoor ingericht digitaal meld- en informatiecentrum kunnen delen: edbalphen.nl/corona

Centraal meld- en informatiepunt

Omdat het belangrijk is dat we op één plek informatie, behoeften en vragen verzamelen, verzoeken we jullie nadrukkelijk om jullie achterban te informeren en te wijzen op de centrale functie van het meld- en informatiecentrum. Dan krijgen we een nog beter beeld van specifieke situaties en kunnen we direct mogelijke oplossingen met de gemeente afstemmen en in elk geval aan de coronacrisis gerelateerde vragen zo adequaat en volledig mogelijk beantwoorden. Ook wordt de laatste landelijke en lokale informatie, handige links en antwoorden op actuele vragen op deze pagina gedeeld. Deze pagina wordt daarom ook voortdurend bijgewerkt en waar nodig aangepast aan de actualiteit. Bovendien kunnen ondernemers hun vragen ook mailen naar info@edbalphen.nl.

Informatiedesk

Als aanvulling op de informatiepagina wordt een informatiedesk ingericht die zowel telefonisch als online (chatbox) kan worden bereikt. Deze desk is woensdag 18 maart vanaf 09.00 bereikbaar en wordt zo snel als mogelijk gecommuniceerd. Hier kun je je vragen stellen over de op dit moment beschikbaar gestelde regelingen zoals werktijdverkorting, uitstelprocedures voor belastingaanslagen en verruiming van de kredietruimte.

Telefonische Consults

Samen met het Ondernemersklankbord en in overleg met de lokaal aanwezige banken, accountants- en advocatenkantoren organiseren wij vanaf donderdag 19 maart telefonische spreekuren. Tijdens deze telefonische consults kunt u vragen op fiscaal gebied stellen, HR-gerelateerde vraagstukken bespreken of kredietvragen bij ervaren specialisten en adviseurs aan de orde kunt stellen.

Deze consults zijn, met ingang van donderdag 19 maart, vooralsnog ingepland op woensdagen, donderdagen en vrijdagen, tussen 10.00 uur en 15.00 uur(maximaal 1 uur per gesprek). Wanneer u gebruik wilt maken van een consult, kunt u een afspraak maken via EDBA (info@edbalphen.nl). Laat dan meteen weten over welk onderwerp u advies wilt hebben, zodat we daar in de planning rekening mee kunnen houden en, indien mogelijk, zaken kunnen combineren. 

Enquête voor ondernemers

We gaan op zeer korte termijn een enquête onder het bedrijfsleven verspreiden en we vragen u met klem deze in te vullen, zodat we snel en helder in beeld krijgen waar de nood het hoogst is, aan welke informatie behoefte is en hoe we daar zo goed mogelijk op kunnen anticiperen.

Nieuwsbrief
Wij zullen regelmatig via de gebruikelijke kanalen een nieuwsbrief doen uitgaan.