Nieuwsberichten

Nieuwsbrief nr 2 d.d. 18 maart 2020

18 maart 2020 - De dag nadat het kabinet een forse uitbreiding van het noodpakket met 8 extra en/of uitgebreide maatregelen heeft gecommuniceerd. Dit om ondernemend Nederland bij te staan in deze door de uitbraak van het coronavirus ontstane situatie.

Lees hier de hele nieuwsbrief

Het is een bijzondere tijd met veel onzekerheden, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. De bereidheid om elkaar te helpen, de saamhorigheid om de problemen met elkaar op te lossen, de getoonde steun en betrokkenheid en het luisterend oor dat door ons wordt ervaren zijn hartverwarmend. Namens de gemeente en alle betrokkenen, die achter de schermen meewerken aan deze lokale aanpak van de coronacrisis in Alphen aan den Rijn, dank voor al jullie medewerking. 

Het EDBA Corona Informatiepunt heeft als doelstelling ondernemend Alphen aan Rijn te informeren over de acties die zijn of worden uitgezet om lokaal invulling te geven aan deze landelijke regelingen. Er is inmiddels veel informatie beschikbaar, maar ook veel zaken moeten nog worden uitgezocht. Ook de gemeente komt met maatregelen in aanvulling op de landelijke regelingen. Daar zullen wij u op zeer korte termijn nader over informeren. Vooralsnog zullen wij u op dagelijkse basis informeren over hoe wij deze lokale aanpak vormgeven. In deze aanpak werken de gemeente en de ondernemersverenigingen nauw met elkaar samen. 

Pas goed op elkaar!
Kerngroep Coronacrisis Ondernemend Alphen

Lees hier de hele nieuwsbrief