Combineren van kennis en kunde in een nieuwe strategie

Stimulering van goede initiatieven en projecten vanuit de samenleving

Vanaf 1 april nieuwe ronde cofinanciering tot €100.000

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vanaf 1 april 2017 tot 1 mei 2017 kunnen via een tenderprocedure aanvragen worden ingediend bij het Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) voor het verkrijgen van cofinanciering tot EUR 100.000,- binnen de LEF-regeling.

“Ik hoop dat we dit jaar veel aanvragen ontvangen die een boost geven aan onze economie in de volle breedte, bijvoorbeeld rondom werkgelegenheid, toerisme of de ontwikkeling naar een circulaire economie,” aldus wethouder Economische Zaken Gerard  van As.

Op 29 maart 2017 vindt in het iFlow Ondernemingshuis, Europaplein 10, Alphen aan den Rijn, vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur een informatiebijeenkomst plaats over de mogelijkheden van deze regeling en de voorwaarden waaraan een aanvraag in de komende tenderprocedure dient te voldoen.

Met het Lokaal Economisch Fonds (LEF) willen de gemeente en de EDBA de economische ontwikkeling & werkgelegenheid in de gemeente Alphen aan den Rijn stimuleren. Deze cofinanciering is bedoeld voor diverse soorten partijen – bedrijven klein en groot, stichtingen, kennisinstellingen, samenwerkingsverbanden etc. Dit biedt mogelijkheden om zoveel mogelijk projecten/initiatieven te kunnen ondersteunen. Om onderlinge samenwerking zoveel mogelijk te stimuleren tussen bedrijven, tussen sectoren, en/of met kennis- en overheidsinstellingen, dienen de activiteiten uitgevoerd te worden door ten minste twee initiatiefnemers.

Daarbij is het doel van deze cofinancieringsregeling om zoveel mogelijk kansrijke projecten en initiatieven te ondersteunen die van grote meerwaarde zijn voor onze lokale economie en bijdragen aan het realiseren van tenminste één van de vier doelstellingen uit het Economisch Actieprogramma 2016-2019:

  • Het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat
  • Het versterken van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven
  • De ontwikkeling naar een groene en circulaire economie
  • Uitbouwen van de vrijetijdseconomie

De cofinancieringsverlening aan projecten vindt plaats via een halfjaarlijkse tender, indien de gevraagde bijdrage groter is dan € 10.000,-. De eerstvolgende tender opent op 1 april a.s. U heeft dan een maand de tijd om uw aanvraag in te dienen. Wilt u  gebruik  maken van deze LEF-regeling of meer informatie, kom dan naar één van deze bijeenkomsten. U kunt zich hiervoor opgeven via info@edbalphen.nl

Meer informatie over de LEF-regeling staat op www.edbalphen.nl.


Over het EDBA

De Economic Development Board Alphen aan den Rijn is voortgekomen uit het Economisch Actieprogramma, dat eind 2015 succesvol werd afgerond. Voor het uitvoeren van de actiepunten sloegen de gemeente Alphen aan den Rijn en de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. (VOA) de handen ineen. De EDBA gaat een stap verder door ook andere partijen, waaronder Greenport Boskoop, te betrekken en heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het gemeentelijk Economisch Actieprogramma. De partijen in de EDBA nemen samen de verantwoordelijkheid om het economisch beleid succesvol uit te voeren. Daarbij zit de kracht in het publiek-private karakter. Gezamenlijke inzet en betrokkenheid zijn belangrijke instrumenten om de kans op het realiseren van de economische doelstellingen te optimaliseren. Omdat de EDBA steeds zoekt naar onderlinge synergie en verbindingen, kunnen we de economische basis van de gemeente Alphen aan den Rijn nog verder versterken en samen de sterkste economie van het Groene Hart realiseren.

Onze gezamenlijke missie is om de gemeente Alphen aan den Rijn tussen de vier grote steden tot de sterkste economie van het Groene Hart te ontwikkelen.

De redactie kan de afbeeldingen gratis en rechtenvrij plaatsen o.v.v. gemeente Alphen aan den Rijn.