Combineren van kennis en kunde in een nieuwe realiteit

Update Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Er zijn veel vragen over het ontbreken van het aanvraagformulier Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (tozo) op de gemeentelijke website. Gemeente Alphen aan den Rijn wil u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.

Het online aanvraagformulier wordt extern ontwikkeld. Tegelijkertijd werken wij aan de automatische verwerking van ons behandelsysteem. Daardoor kunnen we alle aanvragen sneller in behandeling nemen. We werken verder aan de inrichting van de systemen en starten vervolgens de testfase. Wij zijn met man en macht bezig dit te organiseren.

We gaan ervan uit dat het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in de tweede helft van volgende week via de gemeentelijke website mogelijk is. Ga hiervoor naar www.alphenaandenrijn.nl/tozo. Daar leest u de laatste informatie. Voor de hoogte van de uitkering maakt het niet uit wanneer de aanvraag wordt ingediend. Binnen vier weken wordt uw aanvraag getoetst aan de criteria en afgehandeld.

Wat kunt u doen bij nood?
Voor ondernemers die nu in zogenaamd broodnood verkeren is er nu al de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Deze kunnen het contactformulier invullen op dezelfde webpagina: www.alphenaandenrijn.nl/tozo.

Wat is tozo?
Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Daarom is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) regeling van kracht. Deze regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op deze regeling.