Nieuwsberichten

Vervolgsessie biobased bouwen

In 2023 heeft EDBA, in de vorm van twee dialogen met boeren en bouwers, een marktconsultatie uitgevoerd naar de kansen van deze ontwikkelrichtingen in onze regio. In deze dialoogsessies, uitgevoerd samen met RABO Bank en Building Balance, zijn onderzocht;

  1. de kansen van een duurzame invulling van de bouwopgave met biobased materialen en
  2. de kansen van economische ontwikkeling door het vormen van een marktketen.

In de laatste bijeenkomst op 5 oktober 2023 is door de deelnemers aan ons de oproep gedaan het belang van een land-tot- pandketen onder de aandacht te brengen van het gemeentebestuur. De rol van een stimulerende overheid in de ontwikkeling van een nieuw economisch, technologisch en ruimtelijk perspectief is in deze fase van groot belang. De EDBA pakt deze oproep op door in de komende periode het gesprek te voeren met o.a. het college  om de bevindingen uit deze marktconsultaties te bespreken.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst