Combineren van kennis en kunde in een nieuwe strategie

Laatste Nieuws

11-12-2018

De week van het werk 'Alphen werkt dichtbij'

De Week van het Werk werd georganiseerd door Ondernemers, Onderwijs en Overheid van Alphen aan den Rijn met steun van EDBA, Gemeente, Holland Rijnland en tal van ondernemers.

Lees verder >
08-11-2018

EDBA board benoemt onafhankelijk voorzitter

Met ingang van 8 november 2018 volgt de heer Dr. Erik Braun wethouder Gerard van As op als voorzitter van het platform van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA). Dit is een volgende stap in de doorontwikkeling en professionalisering van de EDBA, zodat de board haar adviserende en stimulerende rol richting het college van burgemeester en wethouders optimaal kan vervullen. Wethouder van As blijft als boardlid van het platform verbonden aan de EDBA.

Lees verder >
01-11-2018

Meest MKB-vriendelijke gemeente 2018

De gemeente Alphen aan den Rijn doet in 2018 mee aan de verkiezing van de “MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland”. Deze verkiezing dient als een stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers.

Lees verder >
24-10-2018

Slimmer omgaan met LEF

In het VOA Jaarboek 2018 is aandacht besteed aan de EDBA en aan 3 projecten die mede zijn gestart dankzij het verstrekken van een cofinanciering vanuit de LEF-regeling. De LEF-regeling is een cofinancieringsmaatregel van de EDBA die ondernemers volop kansen biedt om veelbelovende initiatieven te ontplooien. In dit artikel worden drie inspirerende initiatieven in de schijnwerpers die met LEF een extra zetje kregen

Lees verder >
23-10-2018

Aanvulling plan van aanpak Alphen Marketing vastgesteld door het college van b&w

Het college van b&w stelt de aanvulling van het plan van aanpak van Alphen Marketing vast. Deze aanvulling op het plan van aanpak van Alphen Marketing is tot stand gekomen n.a.v. het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarin voor citymarketing een flinke (financiële) impuls is voorzien de komende jaren. Het geeft een verdieping op het plan van aanpak en waar mogelijk een uitbreiding voor de komende 2 jaar op de koers die in het plan van aanpak is ingezet en de concrete projecten die al benoemd zijn.

Lees verder >