Combineren van kennis en kunde in een nieuwe strategie

Laatste Nieuws

24-10-2018

Slimmer omgaan met LEF

In het VOA Jaarboek 2018 is aandacht besteed aan de EDBA en aan 3 projecten die mede zijn gestart dankzij het verstrekken van een cofinanciering vanuit de LEF-regeling. De LEF-regeling is een cofinancieringsmaatregel van de EDBA die ondernemers volop kansen biedt om veelbelovende initiatieven te ontplooien. In dit artikel worden drie inspirerende initiatieven in de schijnwerpers die met LEF een extra zetje kregen

Lees verder >
23-10-2018

Aanvulling plan van aanpak Alphen Marketing vastgesteld door het college van b&w

Het college van b&w stelt de aanvulling van het plan van aanpak van Alphen Marketing vast. Deze aanvulling op het plan van aanpak van Alphen Marketing is tot stand gekomen n.a.v. het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarin voor citymarketing een flinke (financiële) impuls is voorzien de komende jaren. Het geeft een verdieping op het plan van aanpak en waar mogelijk een uitbreiding voor de komende 2 jaar op de koers die in het plan van aanpak is ingezet en de concrete projecten die al benoemd zijn.

Lees verder >
01-07-2018

Infographic EDBA

De EDBA heeft een infographic opgesteld met daarin opgenomen een overzicht van;


  • de doelstellingen van het economisch actieprogramma 2016-2019
  • de verstrekte co-financiering tot en met 2017
  • de vorderingen op het gebied van Alphen Marketing en
  • de doelstellingen vanaf 2020

Lees verder >
22-02-2018

Back on track, kansen voor transport & logistiek

Op 22 februari 2018 organiseerden De gemeente Alphen aan den Rijn en de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) in samenwerking met railexploitant Helrom Ltd. de eerste van 4 themabijeenkomsten in 2018 rondom de doelstellingen van het economisch actieprogramma 2016-2019.

Lees verder >
12-02-2018

AANVRAAG 1e TENDER LEF REGELING 2018

Van 1 maart 2018 tot 1 april 2018 kan je via een tenderprocedure aanvragen indienen bij het Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) voor het verkrijgen van cofinanciering tot EUR 50.000,- binnen de LEF-REGELING.

Lees verder >