Initiatieven en ideeën zijn welkom!

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Het bestuur van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn wordt vooralsnog gevormd door bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn, de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. (VOA) en Greenport Boskoop.

Zowel de gemeente als de VOA beschikken over een coördinator. De dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoordelijkheid van de separate Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn, onder voorzitterschap van de wethouder van Economische Zaken van de gemeente Alphen aan den Rijn. De Economic Development Board vergadert 1 * in de maand.

De operationele uitvoering berust bij de programmadirecteur. Deze handelt in dienst van de stichting. 

Bestuursleden