Combineren van kennis en kunde in een nieuwe strategie

EDBA Kavelcoöperatie

In Boskoop kan de verkoop van kwekerijpercelen een probleem zijn, vanwege de ligging of omdat de kavel te klein is voor een rendabele bedrijfsvoering.