Combineren van kennis en kunde in een nieuwe strategie

Aanvulling plan van aanpak Alphen Marketing vastgesteld door het college van b&w

Het college van b&w stelt de aanvulling van het plan van aanpak van Alphen Marketing vast. Deze aanvulling op het plan van aanpak van Alphen Marketing is tot stand gekomen n.a.v. het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarin voor citymarketing een flinke (financiële) impuls is voorzien de komende jaren. Het geeft een verdieping op het plan van aanpak en waar mogelijk een uitbreiding voor de komende 2 jaar op de koers die in het plan van aanpak is ingezet en de concrete projecten die al benoemd zijn.

Uitgangspunt voor de Economic Development Board Alphen (EDBA) en Alphen Marketing bij deze ingezette koers zijn de gemeentelijke lange termijn marketingdoelstellingen, te weten;

  1. het vergroten van de naamsbekendheid (1) en imago (2) van Alphen aan den Rijn in de regio
  2. het versterken van de waardering (3) en trots (4) van inwoners en ondernemers op Alphen aan den Rijn.

 De aanvulling op het plan van aanpak van Alphen Marketing is hier direct te downloaden.