Actueel

AFSTAND HOUDEN ALSTUBLIEFT!

Sinds de zomer van 2020 is Frank Ponsioen actief als voorzitter van de Economic Development Board (EDBA). De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal, maar het meest voelbare is toch die 1,5 meter afstand. Probeer maar eens een vertrouwelijk gesprek te voeren met twee armlengtes ertussen. Toch kan het een heel goed idee zijn om wat meer afstand te bewaren, omdat je zaken dan scherper gaat zien. Wie loskomt van de waan van de dag, krijgt een beter zicht op de toekomst. Vanuit die gedachte gaat de EDBA een nieuwe fase in, met een nieuw bestuur, een heldere focus en… meer op afstand.

Al vanaf de introductie van de EDBA in 2016 is het platform van allerlei kanten van harte omarmd. Zodra de lokale economie ter sprake kwam, werd de EDBA in één adem erachteraan genoemd. Die bekendheid is goed geweest, maar ook een beetje diffuus. Want waar was die EDBA nu eigenlijk van? Van de VOA, als een soort spreekbuis voor ondernemersbelangen? Of juist van de gemeente, als een verkapt bestuursorgaan? Van beleid tot initiatief, van missie tot actieplan, van een visie op grote lijnen tot een concreet project: te pas, maar ook te onpas, werd de EDBA erbij gehaald. Daardoor was de toegevoegde waarde niet altijd duidelijk.

Daarom is in 2019 een plan gemaakt voor de doorontwikkeling van de EDBA. Zij kent nu een onafhankelijk bestuur, waarvan ‘ik zei de gek’ de voorzitter ben. Hierdoor is de EDBA meer op afstand komen te staan van gemeente en VOA en andere partners, en kan zij zich positioneren als een onafhankelijk adviesorgaan. Als bestuur richten wij ons op de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de economie en de leefbaarheid van Alphen aan den Rijn in brede zin. Dat betekent dat onze focus verschuift van individuele projecten naar een overkoepelende visie, die als onafhankelijke richtlijn kan dienen voor alle betrokken partijen in onze mooie stad.

In die langetermijnvisie draait het vooral om kansen. Alphen aan den Rijn staat nog steeds bekend als een zeer gemiddelde gemeente. In economisch slechte tijden geeft dat zekerheid, omdat onze bedrijvigheid gespreid is over veel verschillende sectoren. Aan de andere kant is er weinig waarin we echt uitblinken; een specialisme waarin we excelleren en waarmee we ons onderscheiden. Op dat punt, waar wendbaarheid en uniciteit elkaar ontmoeten, ontstaan kansen voor een duurzame economische ontwikkeling. Het is aan de EDBA om die te herkennen, en om daarmee een onderbouwing te geven voor economische keuzes. We bewaren meer afstand, en brengen zo de toekomst dichterbij. Hoe gepast, in deze tijd.)