Actueel

Beroepen-/stage-/praktijkvoorlichting aan economische partners en onderwijs

De gemeente ontwikkelt samen met de economische partners en het onderwijs een aanpak rondom jeugdwerkloosheid. Onderdeel daarvan is ook een analyse van de arbeidsmarktsituatie voor jongeren en jongvolwassenen en een aanpak van het gebrek aan stages. Nu een groot deel van de MKB bedrijven het zwaar heeft vanwege de coronacrisis, zijn de mogelijkheden van stages verder onder druk komen te staan. Toch zijn er ook veel bedrijven die ideeën hebben voor het creëren van stagemogelijkheden of die deze tijd graag willen aangrijpen om voorlichting te geven aan het onderwijs over de branche of sector waarin zij werkzaam zijn en daarvoor interesse te wekken, om zo voorbereid te zijn op de toekomst.

Op donderdagmiddag 19 november a.s. van 15 tot 17 uur zullen in een online meeting diverse decanen, mentoren en studieadviseurs worden geïnformeerd over de mogelijkheden, kansen en bedreigingen binnen de diverse sectoren van de arbeidsmarkt. Lokale vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zullen met hen in gesprek gaan over hun eigen sector en uiteraard is iedere geïnteresseerde van harte welkom om mee te denken en te praten over mogelijke oplossingen en kansen. Er zal na de opening een uiteenzetting worden gegeven van de status op de arbeidsmarkt en de jeugdwerkloosheid met extra aandacht voor kansrijke beroepen en stages. Vervolgens is er gelegenheid voor het stellen van vragen vanuit bedrijfsleven en onderwijs en is er ruimte voor discussie. Daarna zal er een voorlichting in kleine groepjes worden gegeven per sector/branche. Daarbij zal ook de stageproblematiek worden besproken en de kansen voor de toekomst binnen de sector. Aanmelden voor dit evenement kan via info@voaonline.nl.    

Door de huidige ontstane situatie vallen ook bijbanen van studenten in diverse sectoren (al dan niet tijdelijk) weg. Hierdoor vallen deze studenten weg uit het arbeidsproces en valt ook hun inkomen weg. Vaak hebben zij dit inkomen nodig om hun studie te blijven volgen, hetgeen weer belangrijk is om straks goed opgeleid de arbeidsmarkt op te gaan. Ook voor deze groep vragen we in het kader van “het investeren in jonge mensen” aandacht. Mocht uw organisatie ruimte hebben voor bijbanen of flexibel inzetbaar personeel dan horen wij dat graag en zien wij uw aanmelding via info@edbalphen.nl tegemoet. 

Samen blijven de partners in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid de handen ineenslaan om (jonge) mensen snel van school naar stage en werk te begeleiden. Doet u met ons mee?