Nieuwsberichten

Bouwen aan vertrouwen

Voor ondernemers is vertrouwen' een sleutelwoord. Van goede klanten verwacht je dat ze de factuur betalen, zo simpel is het. Leveranciers komen op de afgesproken datum voorriden, zodat je niet dagenlang naar een leeg magazijn zit te koekeloeren. De cijfers van de accountant ga je niet tot op de komma zelf narekenen, en een medewerker die ziek is, hangt niet stiekem de beest uit op Ibiza. Het nakomen van afspraken, daar draait het uit-eindelijk om in het bedrijfsleven. Maar wat gesneden koek is voor de doorsnee ondernemer, lijkt gek genoeg voor de overheid toch iets minder vanzelfsprekend. Daar worden intenties weliswaar uitgesproken, maar evengoed niet nageleefa. En dat is fnuikend voor de economie, ook voor de onze.

Deze kloof tussen zeggen en doen is steeds pijnlijker zichtbaar op het gebied van het economisch profiel van Alphen aan den Rijn. Sinds de publicatie van het EDBA-advies, nu al meer dan drie jaar geleden, hameren we bij de gemeente op het belang van kleur bekennen. Die meervoudige oproep wordt helaas beantwoord met een oorverdovende stilte. Nog in maart van dit jaar stuurde de EDBA, in samenwerking met Alphen Marketing, een brandbrief naar het gementebestuur. De 'binnenkort' van de beloofde terugkoppeling is inmiddels alweer ruimschoots verstreken. Al meer dan anderhalf jaar liggen er kansen om gericht te investeren in sectoren die leiden tot een versnelde en duurzame economische ontwikkeling. Deze kansen zijn nog steeds niet verzilverd. Het gebrek aan een herkenbaar economisch profiel is niet alleen frustrerend, maar ook ontzettend naïef. Alsof Alphen kan blijven doen wat het altijd heeft gedaan, terwijl de wereld door dendert.

Waar staat Alphen voor? Het antwoord op die vraag zou iedereen blind moeten kunnen geven. Zoals Leiden in één adem wordt genoemd met bio science, en de Duin- en Bollenstreek met bloem- en bollenteelt. Ook op regional niveau signaleert men een zwak economisch profiel als een serieus risico voor de toekomst. Als gemeente moeten we gewoon steviger aan tafel zitten en niet meer weifelen over de stoel waarop we willen en zullen plaatsnemen. Of eigenlijk: niet halfslachtig boven de stoel blijven hangen die blijkbaar al voor ons klaarstaat. De kansen voor circu-lariteit worden immers vanuit diverse hoeken herkend, en dan in bredere zin dan alleen het hergebruik van materialen. Zon profiel behelst bijvoorbeeld ook kansen voor innovatieve logistiek, de energietransitie, de verwerking van biobased materialen of voor kennis-centra waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken aan een circulaire economie. Dus gemeente: maak er nu eens serieus werk van om Alphen economisch op de kaart te zetten. Neem de regie, zodat goede ideeën opgepakt en gebundeld worden. Geef inhoud en focus aan de uitvoeringsagenda en zorg zo, samen met onderwijs en bedrijfsleven, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een dito arbeidsmarkt. Laat talent niet langer weglekken uit onze stad, maar lok het naar je toe. Voeg de daad bij het woord, en dan niet binnenkort, maar nu. Met goede intenties alleen bouw je geen vertrouwen.