Combineren van kennis en kunde in een nieuwe strategie

Campagnes, ambassadeurs en een zendmast zetten Alphen aan den Rijn op de kaart

Het Plan van Aanpak Citymarketing is gereed en gaat Alphen aan den Rijn op de kaart zetten. Met concrete en zichtbare projecten, campagne’s en ambassadeurs worden inwoners en bedrijven zich meer bewust van de kwaliteiten van de gemeente en haar kernen als aantrekkelijke en recreatieve woonstad met een gunstig ondernemingsklimaat.

Een fraaie aangelichte zendmast, het mooi maken van de stadsentree’s en campagnes voor het stimuleren van ambassadeurschap onder inwoners en ondernemers zijn de eerste concrete en zichtbare resultaten uit het Plan van Aanpak Citymarketing.

“In deze collegeperiode is ook al hard gewerkt aan meer groen in het centrum, het verbeteren van de openbare ruimte, een actief wervingsbeleid voor nieuwe bedrijven en het versterken van de recreatie in het groene hart. Het stadshart wordt steeds aantrekkelijker en trekt veel bezoekers. Ook creëren we woonruimte voor jongeren door de transformatie van het Wolters Kluwer-gebouw, Rijnstaete en Sint Joseph aan de Hoflaan. Daarmee zijn al veel stappen gezet die flink bijdragen aan de zeven ambities en aanbevelingen uit het rapport ‘Groene stad met lef’ van de commissie Citymarketing,” aldus wethouder Gerard van As.