Actueel

Impactanalyse corona Rijn- en Veenstreek

Met 93 respondenten viel de respons lager uit dan de vorige onderzoeken. Onder de respondenten zoals gewoonlijk veel ondernemingen in het MKB segment. Dit beeld is overeenkomstig met het grote aandeel ondernemingen in het MKB segment in de Rijn- en Veenstreek. Om toch een voorzichtige blik te bieden op de effecten van corona op de economie in de regio zijn ook andere bronnen, zoals CBS-statistieken gebruikt. Onderstaand de belangrijkste bevindingen.

Uit het onderzoek blijkt dat veel ondernemingen kampen met lagere omzet en resultaten. 40% Van de respondenten ziet dan ook een grote (negatieve) invloed van corona op het bedrijf. Ondernemers geven aan vooral behoefte te hebben aan verlenging van de huidige regelingen en belastingmaatregelen. Uit het onderzoek blijkt ook dat het sentiment rondom de werkgelegenheidsontwikkeling fors negatiever is dan in de metingen in het eerste kwartaal. 22% van de respondenten verwacht dan ook wijzigingen in het personele bestand te moeten aanbrengen (let op, dit percentage zal in werkelijkheid lager zijn, door een vermoedelijke oververtegenwoordiging van door de crisis getroffen ondernemers onder de respondenten).Respondenten geven aan tevreden te zijn over de communicatie en steunmaatregelen van de Rijksoverheid en over de communicatie en steunmaatregelen van de gemeente. Uit de enquête blijkt ook dat ondernemersverenigingen worden gewaardeerd om hun lobbykracht en communicatie. 

Bijna 50% van de ondernemers denkt haar bedrijfsvoering aan te moeten passen. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassingen aan de 1,5 meter samenleving, het businessmodel en het toenemende online aspect in het werken. Op de langere termijn blijkt het toekomstbeeld wel iets minder negatief te zijn. Een beeld dat bevestigd wordt door bijvoorbeeld CBS onderzoeksresultaten. Dat geldt overigens niet voor de retailsector waar, In overeenstemming met het CBS en de impactanalyse van de retailagenda, de vooruitzichten ronduit negatief zijn.

Tot slot is de ondernemers naar de factor stress gevraagd. In overeenstemming met de bevindingen van ondernemersvereniging ONL blijkt ook uit de enquête dat ongeveer 70% van de respondenten toegenomen stress ervaart door corona (in meer of mindere mate). 

Via bijgevoegde link treft u het volledige resultaat van het uitgevoerde derde onderzoek naar de impact van de uitbraak van het coronavirus op de lokale economie.