Combineren van kennis en kunde in een nieuwe strategie

Infographic EDBA

De EDBA heeft een infographic opgesteld met daarin opgenomen een overzicht van;


  • de doelstellingen van het economisch actieprogramma 2016-2019
  • de verstrekte co-financiering tot en met 2017
  • de vorderingen op het gebied van Alphen Marketing en
  • de doelstellingen vanaf 2020

Klik hier voor de PDF