Combineren van kennis en kunde in een nieuwe strategie

Meest MKB-vriendelijke gemeente 2018

De gemeente Alphen aan den Rijn doet in 2018 mee aan de verkiezing van de “MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland”. Deze verkiezing dient als een stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers.

Vul de enquete in en laat ons weten hoe mkb-vriendelijke het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn is.

MKB-Nederland reikt ook dit jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat Gemeenten realiseren nl. zich niet altijd wat de impact is van hun beleid op uw bedrijf. Denk daarbij aan regeldruk, bereikbaarheid, diverse heffingen en aanbestedingsbeleid. MKB-Nederland wil dat gemeenten zich realiseren dat u, als ondernemer van groot belang bent voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Het is dan ook zaak dat gemeenten beleid voeren waardoor juist u de ruimte krijgt om te ondernemen.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft medio 2016 de ambitie uitgesproken de meest vriendelijke ondernemersgemeente van het Groene Hart te worden. In samenspraak met de belangrijkste ondernemersverenigingen en de onderwijspartners is in april 2016 het Economisch Actieprogramma 2016-2019 vastgesteld. Realisatie van de in dit programma genoemde doelstellingen moet bijdragen in het invullen van deze ambitie.

Om te weten waar de gemeente nu staat in de realisatie van deze ambitie is besloten dit jaar mee te doen met deze verkiezing. De gemeente is daarbij benieuwd naar uw mening als ondernemer van onze gemeente. Laat ons weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn is. Vanaf 1 november ontvangen ondernemers in de gemeente Alphen aan den Rijn een brief met daarin een uitnodiging om de enquête digitaal in te vullen.

Vul de enquete in en laat ons weten hoe mkb-vriendelijke het beleid van de gemeente Alphen aan den Rijn is.