Nieuwsberichten

Nieuwsbrief nr 89 d.d. 4 juli 2023

We zitten volop in de energietransitie en maken daarbij steeds meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Het is van belang te beseffen dat je straks minder kan beschikken over de voor jouw bedrijfsvoering benodigde materialen. Bij je inkoopbeleid moet je mogelijk gebruik gaan maken van andere materialen. Ben je als ondernemer bezig met deze vraag en wat betekent dit voor je dagelijkse bedrijfsvoering?

Lees hier de gehele nieuwsbrief