Actueel

Oproep aan vastgoedeigenaren en winkeliers in de winkelgebieden van de gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft begin september aan Bureau RMC de opdracht gegeven om een evaluatie en actualisatie van de huidige detailhandelsvisie uit te voeren. De huidige visie functioneert op hoofdlijnen nog goed, maar de recente ontwikkelingen in de retail en het tempo waarmee veranderingen plaatsvinden, geven aanleiding om de visie op een aantal punten scherp te stellen en te actualiseren. Daarvoor vraagt de gemeente uw medewerking.

Een detailhandelsvisie is van groot belang voor de leefbaarheid, lokale economie en sociale samenhang. Daarom wil de gemeente Alphen aan den Rijn dat de nieuwe detailhandelsvisie goed aansluit op de wensen van de hedendaagse consument, de toekomstige ontwikkelingen en trends in de bedrijfssector. Om deze reden worden de belangrijkste trends op het gebied van (online) winkelen, het veranderende consumentengedrag en de sociale functie van winkelgebieden opnieuw tegen het licht gehouden. In de evaluatie en actualisatie is niet alleen aandacht voor het Stadshart, ook wordt nadrukkelijk gekeken naar de winkelgebieden elders in de stad en in de omliggende dorpen.

Gestart wordt met een evaluatie. Voor de gemeente is een belangrijk onderdeel van de evaluatie de input van de stakeholders, zijnde de vastgoedeigenaren en de winkeliers. Vanwege de Coronamaatregelen willen wij de winkeliers en vastgoedeigenaren door middel van de onderstaande enquête bevragen naar hun mening over de huidige detailhandelsvisie, het winkelgebied waarin de bedrijven zich bevinden en de invloed van Corona op het winkelgedrag. Naast een enquête zullen ook een aantal ‘rondetafelgesprekken’ met de stakeholders plaatsvinden.

Na de evaluatie start de actualisatiefase. Naar verwachting is daarmee de nieuwe detailhandelsvisie begin december gereed. 

Klik hier voor de enquête voor winkeliers/ondernemers: https://nl.surveymonkey.com/r/TQR2QZ3

Klik hier voor de enquête voor vastgoedeigenaren: https://nl.surveymonkey.com/r/8GSNT2J

Het invullen van de enquête neemt circa 10 minuten van uw tijd in beslag .

Invullen kan nog tot 25 oktober.

De gemeente dankt u voor uw medewerking en tijd!