Combineren van kennis en kunde in een nieuwe realiteit

Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven

Het college stelt de gemeenteraad voor om 300.000 euro beschikbaar te stellen voor een Stimuleringsfonds. Met dit fonds wil de gemeente geld beschikbaar stellen voor initiatieven en projecten van ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn.

Het gaat om initiatieven en projecten met als doel de economische schade van het coronavirus te beperken en die ervoor zorgen dat ondernemers in de gemeente (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het opzetten van een digitale winkelstraat met een lokale (duurzame) bezorgdienst, het organiseren van (kennis)webinars voor een bepaalde doelgroep, inhuur van kennis & advies t.b.v. nieuwe verdienmodellen, innovatieve projecten rondom stagebehoud jongeren, toekomstig en zittend personeel, extra marketingcampagnes of collectieve inkoop van noodzakelijke te nemen maatregelen.

Ondernemers kunnen een beroep doen op het fonds als hun initiatief een corona-gerelateerde aanleiding heeft en positief bijdraagt aan de Alphense economie.

In de ‘Nadere regels Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven Alphen aan den Rijn’ zijn de voorwaarden beschreven waar een aanvraag aan moet gaan voldoen om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie uit dit fonds. Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het instellen van dit fonds komt er in de tweede week van juni een aanvraagformulier beschikbaar op de gemeentelijk website.