Nieuwsberichten

Vacature Programmamanager Kenniscentrum en Ondernemersloket Circulaire Economie

MKB-ondernemers in Alphen aan den Rijn e.o. hebben een toenemende behoefte aan laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning bij hun transitie naar circulair ondernemen. Voor veel ondernemers is dit immers een ingrijpende verandering en een zoektocht die veel nieuwe vragen kan oproepen over onderwerpen als kennis, businesskansen, regelgeving, financiering en samenwerkingspartners.

Pilot Kenniscentrum en Ondernemersloket Circulaire Economie

De gemeente Alphen aan den Rijn, stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn, de VOA (Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn) en de Bibliotheek Rijn en Venen starten, een pilot waarin onderzocht wordt met welke kennisinfrastructuur deze ondersteuning het beste kan worden ingevuld. Hierbij wordt vanzelfsprekend gebruik gemaakt van bestaande kennisbronnen, netwerken en organisaties. Op basis van de opgedane ervaringen wordt na de pilot vastgesteld of het kenniscentrum voorziet in de ondernemersbehoefte en hoe het vervolg wordt vorm gegeven. Belangrijke graadmeter hierbij is de tevredenheid van ondernemers over de geboden dienstverlening.

De uitvoering van de pilot vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn. Voor de uitvoering van de pilot is door de samenwerkende partijen een stuurgroep opgericht die in samenwerking met een programmamanager invulling gaat geven aan de doelstellingen van de pilot.

Programmamanager Kenniscentrum en Ondernemersloket Circulaire Economie

Voor de uitvoering van deze pilot is de stuurgroep op zoek naar een programmamanager kenniscentrum en ondernemersloket circulaire economie (hierna programmamanager) die gaat zorg dragen voor een daadkrachtige uitvoering van deze pilot. De programmamanager legt daarbij verantwoording af aan deze stuurgroep. De voorzitter van de stuurgroep is het eerste aanspreekpunt. In de dagelijkse praktijk kan de programmamanager ook gebruik maken van de kennis en ervaring van de programmadirecteur van de EDBA en de overige stuurgroepleden.

Functieverantwoordelijkheid en takenpakket

De programmamanager is, samen met de leden van de stuurgroep, belast met de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid van het kenniscentrum en ondernemersloket circulaire economie. Als programmamanager ben je daarbij  verantwoordelijk voor;

 • De fysieke bemensing van het kenniscentrum en ondernemersloket circulaire economie.
 • Het zelfstandig afhandelen van (aan)vragen van ondernemers (eerstelijns) die binnenkomen bij het kenniscentrum en ondernemersloket circulaire economie en het, samen met de stuurgroep, in behandeling nemen van aanvragen die een tweedelijns behandeling vergen (met aangesloten kennispartners).
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een constructieve en duurzame samenwerking met de vertegenwoordigers van de stuurgroep om de genoemde processen en activiteiten uit te kunnen voeren.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van constructieve contacten met lokale en regionale overheden en –instellingen, kennisinstellingen, externe platforms en overleggroepen die een relatie hebben of bijdrage (kunnen) leveren aan de doelstellingen en de identiteit van het kenniscentrum en ondernemersloket circulaire economie.
 • Het (laten) beheren en up to date houden van de content op de website en zorgen dat het loket op een passende, slimme en synergetische wijze functioneert in relatie tot andere lokale, regionale en landelijke loketten.
 • Het verzamelen en (laten) verspreiden van voor de doelgroep relevante kennis en ontwikkelingen rondom circulaire economie onder andere via nieuwsbrieven en een te ontwikkelen communicatieplan inclusief social media strategie.
 • Het samen met de stuurgroep vormgeven van een eerste activiteitenprogramma, online en offline met relevante partijen, met inbreng van en afgestemd op de ondernemersdoelgroepen voor de periode januari 2023 -juni 2023 (verlenging mogelijk tot en met juni 2024) en het activiteitenprogramma daarna zelfstandig verder uitwerken.
 • Het in overleg met de stuurgroep vaststellen van een groeitraject in activiteiten voor de periode november 2022-juni 2024, waarbij rekening gehouden wordt met de diverse doelgroepen (Mkb’ers, ZZP’ers), sectoren, materiaalstromen en de verschillende fasen waarin ondernemers zich bevinden als het gaat om de transitie naar een circulaire economie volgens het AIDA model (Attention, Interest, Desire, Action).
 • Het in overleg met de stuurgroep ontwikkelen van een kader aan de hand waarvan aan het eind van de pilot de resultaten en toegevoegde waarde van het loket kan worden geëvalueerd. Deze evaluatie vormt de basis aan de hand waarvan betrokken partijen zullen besluiten om het ondernemersloket al dan niet voort te zetten en hoe het vervolg (werkwijze, dienstverlening en schaal) er dan uitziet.

Functie-eisen

Algemene functie-eisen:

 • Werk- en denkniveau MBO+ /HBO- niveau

Specifieke functie-eisen:

 • Ervaring in projectorganisaties of soortgelijke functies in dienstverlenende sectoren is een pré
 • Ondernemend en zelfstandig
 • Communicatief sterk ontwikkeld (zowel in woord- als geschrift) en in staat om daarmee de gestelde vraag van de ondernemer helder te krijgen voor verdere afhandeling (eerste- en tweedelijns beantwoording)
 • Kennis van en inzicht in lokale en regionale politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Kennis van duurzaamheidsopgaven specifiek voor wat betreft de transitie naar circulair ondernemen en een circulaire economie
 • Kennis van en het aantoonbaar bezitten van een relevant netwerk in het werkgebied met het lokale bedrijfsleven is een pré

 Procedure en vergoeding

Gezien de aard van de opdracht en de duur van de pilot zijn wij op zoek naar een freelancer

die deze tijdelijke opdracht vanuit zelfstandig ondernemerschap wil gaan invullen op basis van de navolgende condities;

 • Een vaste vergoeding van maximaal € 2.600,- per maand op basis van een beschikbaarheid van 16-20 uur per week voor 6 maanden
 • Optie tot maximaal 2 keer een verlenging met 6 maanden.

Deze opdracht wordt openbaar aanbesteed waarbij de navolgende selectiecriteria en weging van toepassing zijn;

 • Expertise en netwerk;               weging 40 %
 • Onderbouwing en motivatie;    weging 60 %

Indien u zichzelf ziet als een geschikte kandidaat voor deze functie en vanaf 1 januari 2023 beschikbaar bent nodigen wij u van harte uit uw interesse, motivatie en beschikbaarheid kenbaar te maken. Uw motivatiebrief en CV kunt u sturen naar;

info@edbalphen.nl

De sluitingstermijn voor deze vacature is 25 november 2022. Mocht u nog vragen hebben over de sollicitatieprocedure kunt zich richten tot Joost Berkhout, programmadirecteur EDBA, te bereiken via telefoonnummer (06-54983985)