Duurzame Economische Ontwikkeling in Alphen aan den Rijn

Frank Ponsioen

Frank Ponsioen Voorzitter EDBA - Economic Development Board Alphen aan den Rijn
Voorzitter EDBA

Frank Ponsioen

Profiel: Frank Ponsioen

Frank Ponsioen (61) is geboren en getogen in Alphen aan den Rijn en daar ook altijd en nog steeds woonachtig.

Na de middelbare school in Leiden en HBO in Utrecht te hebben doorlopen heeft hij de Nivra opleiding tot registeraccountant gevolgd en is afgestudeerd in 1987. Zijn gehele carrière heeft Frank in de accountancy gewerkt bij accountantsorganisatie Grant Thornton en haar rechtsvoorgangers. In 1991 is hij benoemd tot partner en van 2012 t/m 2019 benoemd en gefunctioneerd in de rol van voorzitter Raad van Bestuur. Per 1 juli 2019 is Frank uitgetreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde partnerleeftijd en vanaf die datum is hij actief als sparringpartner en klankbord voor het MKB. Naast zijn carrière in de accountancy heeft Frank altijd nevenfuncties vervuld op het gebied van belangenbehartiging voor het bedrijfsleven (o.a. voorzitter VOA). Frank is daarnaast toezichthouder geweest bij een onderwijsinstelling, een mvo-organisatie en een woningcorporatie. Frank heeft daarnaast bestuursfuncties vervuld bij meerdere stichtingen en verenigingen. Hij is al 40 jaar samen met Winde en samen hebben zij drie volwassen zonen Derk, Olivier en Jelmer. Frank gaat in het bestuur van Stichting EDBA de bestuursfunctie van voorzitter invullen.