Duurzame Economische Ontwikkeling in Alphen aan den Rijn

De Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is een onafhankelijke adviesorganisatie. Onze doelstelling is vanuit een adviserende en stimulerende rol bij te dragen aan de duurzame economische ontwikkeling van Alphen aan den Rijn (economie binnen de grenzen van ecologie) en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Alphen aan den Rijn en de regio.

De kracht van de EDBA zit in het realiseren van publiek-private samenwerkingen met de gemeente en haar maatschappelijke en economische partners. Daardoor kan kennis en kunde gebundeld worden aangeboden aan bestuurders en beleidsmakers van de gemeente. De continue onderlinge synergie en verbinding draagt daarmee bij aan de versterking van de economische basis van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Onze activiteiten bestaan uit het;

  • verbinden van maatschappelijke en economische partners aan economisch beleid van de gemeente.
  • faciliteren in de uitwisseling van ideeën, initiatieven, onderlinge verbindingen en contacten tussen deze partijen en het stimuleren van deze partijen om met voorstellen te komen die kunnen leiden tot duurzame economische ontwikkeling.
  • signaleren en analyseren van relevante (landelijke en sectorale) ontwikkelingen en deze lokaal verspreiden.
  • adviseren van college van B&W en de ambtelijke organisatie over beleid en uitvoering op basis van hetgeen hierboven genoemd.

EDBA Adviesrapport De EDBA heeft in 2021 een advies uitgebracht aan de gemeente Alphen aan den Rijn met concrete voorstellen voor een duurzame economische ontwikkeling . De inhoud van dit adviesrapport “Van Grijze Middenmoot naar Groene voorbeeldstad” treft u aan via deze link.