De Economic Development Board Alphen aan den Rijn is een onafhankelijke stichting die als doel heeft het bevorderen en het stimuleren van het economische klimaat in Alphen aan den Rijn en de regio, door onder andere maatschappelijke en economische partners gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Daarbij zit de kracht van de EDBA in het realiseren van een publiek-private samenwerking waardoor kennis en kunde gebundeld kan worden aangeboden aan bestuurders en beleidsmakers. Gezamenlijke inzet en betrokkenheid zijn belangrijke instrumenten om de kans op het realiseren van de economische doelstellingen te optimaliseren. Omdat de EDBA steeds zoekt naar onderlinge synergie en verbindingen, kunnen we de economische basis van de gemeente Alphen aan den Rijn nog verder versterken en samen de sterkste economie van het Groene Hart realiseren.

Onze doelstellingen

  • Het versterken van de lokale (en regionale) economie.
  • Het faciliteren in de uitwisseling van ideeën, initiatieven, onderlinge verbindingen en contacten tussen partijen en sectoren ter bevordering van economische groei.
  • Partijen stimuleren om met concrete voorstellen te komen die kunnen leiden tot economische groei.
  • Signaleren van belangrijke economische ontwikkelingen en deze informatie verspreiden.
  • Vanuit platformoverleg de diverse deelnemende partijen te betrekken bij de doelstellingen van de EDBA.
  • Adviseren van college van B&W en de economische partners over economische onderwerpen en deze agenderen.