Laatste nieuws rondom corona

Logo-Corona-InformatiepuntBekijk hier het laatste nieuws rondom Corona in Alphen aan den Rijn. Je kan je inschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@edbalphen.nl

Nieuwsbrief nr 28 d.d. 1 juli 2020

Bijgaand weer een update van het EDBA Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen e/o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier

In deze nieuwsbrief:

 1. #HIERMOETJEZIJN
 2. Vervolgonderzoek impactanalyse uitbraak coronavirus
 3. Ondernemerscontest #Rijn- en Veenstreekpitcht
 4. Gemeente Alphen aan den Rijn start binnenkort met ‘Parksharing’
 5. Uitdagingen voor de cultuursector: wat worden bijvoorbeeld de toegangsprijzen van het nieuwe culturele seizoen?
 6. 'Kabinet kijkt toe hoe winkels failliet gaan, wij presenteren Grote Stedenplan' (artikel van DeOndernemer.nl)
 7. Omzet detailhandel groeit met ruim 8 procent in mei (bron CBS.nl)
 8. Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven
 9. Leerwerkplekken aanbieden, deze ondernemers lukt het wel (een artikel van het Forum van VNO NCW)

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Economic Development Board Alphen aan den Rijn

De Economic Development Board Alphen aan den Rijn is voortgekomen uit het Economisch Actieprogramma, dat eind 2015 succesvol werd afgerond. Voor het uitvoeren van de actiepunten sloegen de gemeente Alphen aan den Rijn en de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. (VOA) de handen ineen. De EDBA gaat een stap verder door ook andere partijen, waaronder Greenport Boskoop, te betrekken en heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het gemeentelijk Economisch Actieprogramma. De partijen in de EDBA nemen samen de verantwoordelijkheid om het economisch beleid succesvol uit te voeren. Daarbij zit de kracht in het publiek-private karakter. Gezamenlijke inzet en betrokkenheid zijn belangrijke instrumenten om de kans op het realiseren van de economische doelstellingen te optimaliseren. Omdat de EDBA steeds zoekt naar onderlinge synergie en verbindingen, kunnen we de economische basis van de gemeente Alphen aan den Rijn nog verder versterken en samen de sterkste economie van het Groene Hart realiseren.

Onze missie

Onze gezamenlijke missie is om de gemeente Alphen aan den Rijn tussen de vier grote steden tot de sterkste economie van het Groene Hart te ontwikkelen.

Onze doelstellingen

 • Het versterken van de lokale (en regionale) economie.
 • De betrokken partijen committeren zich aan het Economisch Actieprogramma 2016-2019 en nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een succesvolle uitvoering van het programma.
 • Faciliteren in de uitwisseling van ideeën, initiatieven, onderlinge verbindingen en contacten tussen partijen en sectoren ter bevordering van economische groei.
 • Partijen stimuleren om met concrete voorstellen te komen die kunnen leiden tot economische groei.
 • Signaleren van belangrijke economische ontwikkelingen en deze informatie verspreiden.
 • Vanuit de board acties laten ondernemen door de diverse deelnemende partijen in de EDBA.
 • Adviseren van college van B&W over economische onderwerpen en deze agenderen.

Onze speerpunten

Om onze doelstellingen te behalen, hebben we vier speerpunten benoemd, die passen in de gemeentelijke ambitie 'Groene Stad met Lef'.

 • Green Delta (circulaire economie).
 • Optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
 • Alphen aan den Rijn als economisch aantrekkelijke en recreatieve woonstad.
 • Beste gemeente voor ondernemers (vestigings- en ondernemersklimaat).

Deze speerpunten willen wij voor 2020 in tastbare resultaten hebben omgezet.